OM RICKARD

Min vision är att hjälpa klienten att hitta och använda sin individuella styrka samt att uppnå ett inre välbefinnande. Att tillsammans arbeta mot uppsatta mål, utifrån personliga förutsättningar. Jag lägger stor vikt på att skapa relation och förståelse för mina klienters behov. Genom att arbeta utifrån ett holistiskt positivt tänkande.

Vila, kost, träning, och mental balans är nyckelorden i mina klienters utveckling. Att tillsammans lägga upp en plan som inkluderar alla dessa faktorer är en förutsättning för att uppnå en förändring som är hållbar.

Jag har många års arbetslivserfarenhet av träning, kost och hälsa. Samt en utbildning som hälsoutvecklare och massageterapeut.
I dagsläget är jag verksam på Grand Hotel som personlig tränare. Utöver det arbetar jag som löp-,  fys- och hälsocoach på företag, både i grupp och på individuell basis. Jag har en lång idrottsbakgrund inom lagidrotter och har coachat på såväl motionsnivå som elitnivå.

Jag är grundare till www.sportsacademy.se vilket är ett idrottsläger för barn i åldrar mellan 9-14 år. Syftet med Sportacademy är att bidra till att barn ska finna större glädje i idrotten.
Repotage från från Dagens industri.